Wie zijn wij

U bevindt zich op de website van de Vereniging Dutchbat III.

Het Nederlandse bataljon, Dutchbat III, stond van januari – juli 1995 onder bevel van de Verenigde Naties, waar het deel uitmaakte van UNPROFOR (United Nations Protection Force). Dutchbat was gelegerd in de Srebrenica-enclave in Oost-Bosnië en in Simin Han bij stad Tuzla.

De Val van Srebrenica (ook bekend als het Bloedbad van Srebrenica) was de inname van de Bosnische enclave Srebrenica op 11 juli 1995 en de daaropvolgende deportatie en genocide van meer dan 7.000 moslimjongens en -mannen door Bosnisch-Servische troepen. Het exacte aantal slachtoffers is nooit vast komen te staan. Het NIOD ging in 2002 nog van ongeveer 8.000 doden uit, maar het Bosnische herdenkingscentrum heeft tot aan 2009, 8.373 slachtoffers geteld. Tot op heden zijn nog steeds niet 6.838 slachtoffers geïdentificeerd.

Na het uiteenvallen van Joegoslavië en de burgeroorlog die daarop volgde werd de stad, evenals Tuzla, Sarajevo, Goražde en Žepa, door de Verenigde Naties tot veilige enclave verklaard, binnen een door Bosnische Serviërs beheerst gebied. De aanwezigheid van een internationale vredesmacht onder de vlag van de Verenigde Naties zag toe op de handhaving van Resolutie 819 Veiligheidsraad Verenigde Naties waarbij beide groepen de veiligheid van het VN-personeel moesten garanderen. In 1993 werd Srebrenica door Servische eenheden dusdanig bedreigd dat de stad door de Verenigde Naties werd uitgeroepen tot het eerste “veilig gebied” in het Bosnische conflict.

Op 11 juli 1995, toen ruim 400 Nederlandse UNPROFOR-militairen (achtereenvolgens de bataljons Dutchbat I, II,III en IV) in Tuzla en Srebrenica hun humanitaire werk deden, drongen Bosnisch-Servische troepen onder bevel van generaal Ratko Mladić met hulp van tanks de stad binnen en deporteerden en vermoordden een groot deel van de daar aanwezige moslimmannen en -jongens. Het wordt gezien als de ergste daad van genocide in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog.

De val van Srebrenica is opgenomen in de Canon van Nederland van de commissie-Van Oostrom. In een speciale bijlage van het tijdschrift Checkpoint van het Veteranen Instituut is er veel kritiek op de lezing die wordt gepresenteerd in de Canon van Nederland. Naast dat er feitelijke verschillen zitten in de versies voor het basis- en het voortgezette onderwijs worden er, volgens voormalig NIOD-onderzoeker Koedijk, ook feitelijke onwaarheden gepresenteerd. Koedijk noemt het een “Verreikende misvatting”.

De vereniging Dutchbat III vroeg in juli 2020 de redactie van de Canon van Nederland om opheldering en rectificatie, maar kreeg geen antwoord.

Deze site is bedoeld om op een eerlijke manier weer te geven wat zich in 1995 in de enclave heeft afgespeeld. Wat betekent dat?

Kort gezegd allereerst: “Feiten zijn feiten.” Er waren echter tienduizenden mensen direct betrokken bij de gebeurtenissen ter plekke. Bosniakken, Bosnische Serviërs en Dutchbatters. Ieder verhaal is uniek omdat het de ervaringen en beleving van een mens zijn. Deze ervaringen en belevingen zijn niet altijd feiten. Dat hoeft ook niet. Voor een persoon is het de waarheid. Een ander die een meter verder heeft gestaan heeft mogelijk een andere ervaring gehad en dat is voor die persoon de waarheid.

Wij praten op deze site daarom over feiten, ervaringen en meningen.

Doelgroepen:

Wij hebben informatie beschikbaar voor verschillende doelgroepen. Per doelgroep is er een mogelijkheid om de vereniging te benaderen.

Hopelijk draagt deze site bij aan de veelgehoorde uitspraak “Nooit meer Srebrenica”.