Wie zijn wij

U bevindt zich op de nieuwe website van Dutchbat III.
Dit Nederlandse bataljon stond van januari – juli 1995 onder bevel van de Verenigde Naties, waar het deel uitmaakte van UNPROFOR (United Nations Protection Force). Dutchbat was gelegerd in de Srebrenica-enclave in Oost-Bosnië en in Simin Han bij stad Tuzla.

In 2019 is er een fusie geweest tussen verschillende Dutchbat III-organisaties die bestonden. Daardoor is er nu één vereniging ontstaan waarbij alle oud-Dutchbat III militairen zich kunnen aansluiten.

Het opzetten van deze nieuwe website is vertraagd als gevolg van het coronavirus.
Toch willen we nu, 25 jaar na het drama Srebrenica, een begin maken.

We starten daarom klein. Onze ambitie is echter om een site te maken waar een beeld geschetst wordt van de gebeurtenissen rond de val van Srebenica en de genocide die daarop volgde. Daar waar wij iets omschrijven als feit, kunnen wij dit staven met documenten. Er zijn echter ook weergaven te vinden met percepties, o.a. ook interviews met zowel oud-Dutchbatters als Bosnische nabestaanden. Ook ontbreekt er tot op de dag van vandaag bepaalde informatie.

Het moet een site voor iedereen worden. Een educatieve site, een site waar de media terecht kunnen voor informatie, een site voor scholieren die werkstukken en scripties willen maken. Maar in elk geval een site zonder vooroordelen.

Kortom: een site die bedoeld is als tegenhanger van de “versteende waarheid” die door velen wordt gehanteerd.

We zeggen: “Een site voor iedereen”. En met iedereen bedoelen we ook iedereen. Daarom zullen er (van grote delen) Engelse en Bosnische vertalingen komen.

Zoals u ziet leggen we de lat hoog. Maar wij gaan er voor. Mocht u op- en aanmerkingen hebben, positief of negatief, laat het ons weten. Daar worden we beter van.